Home

De Stichting Muziekkoepel Arnhem organiseert vijf maal per jaar een concert in de Koepelkerk aan het Jansplein te Arnhem. De serie legt zich toe op “Oude Muziek”. Alle musici zijn gespecialiseerd in de historische uitvoeringspraktijk en hebben hun sporen verdiend in de toporkesten van Europa.

Het volgende concert vindt plaats op

Onze deuren gaan open om 13.00 uur. Het concert begint om 13.30 en duurt tot 14.30. Vanwege de geluidshinder die het geeft, kunnen we tot onze spijt na 13.30 geen luisteraars meer toelaten.

De toegang is gratis, met een collecte na afloop van het concert. Met uw gulle bijdragen kunnen we in de toekomst weer mooie concerten organiseren!   

Mocht u liever geld willen storten dan kan dat op rekeningnummer: NL57 INGB 0006 2391 98 ten name van Stichting Muziekkoepel Arnhem

Vrij toegankelijke klassieke concerten op zaterdag in de Koepelkerk in Arnhem