Home

Ruim een jaar geleden sloten de theaters en concertzalen hun deuren vanwege de COVID-19 crisis. Daarom hebben we helaas ook verschillende concerten moeten annuleren. Maar op 3 juli, gaan we weer van start! Bij deze willen wij u dan ook uitnodigen voor het volgende “Corona-proof” concert van de Stichting Muziekkoepel Arnhem in de Koepelkerk aan het Jansplein te Arnhem op:

Zaterdag 3 juli 2021, van 13.30 tot 14.30

De serie legt zich toe op “Oude Muziek”. Alle musici zijn gespecialiseerd in het bespelen van authentieke instrumenten en hebben hun sporen verdiend in de toporkesten van Europa.

Aanvangstijd van de concerten: ALTIJD 13.30 uur. De concerten duren één uur en vinden plaats in De Koepelkerk, Jansplein, Arnhem.

Voor de concerten volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Daarom is het aantal plaatsen beperkt en moeten wij gebruik maken van kaartverkoop. Kaarten à € 10,- per persoon kunnen niet aan de deur maar alléén vooraf worden gekocht:

Zo bestelt u een kaartje

Wegens de Coronamaatregelen volgen wij voor dit concert de geldende richtlijnen van het RIVM. Zo is er een maximum aantal plaatsen beschikbaar en geldt de anderhalve meter. Huisgenoten kunnen uiteraard naast elkaar zitten.

U dient zich voorafgaand aan te melden voor het concert, door een mail te sturen met uw naam en telefoonnummer naar muziekonderdekoepelarnhem@gmail.com, of door tijdig een brief te sturen met  naam, adres en telefoonnummer naar H. Bakker, Wielakkerstraat 12, 6811 DB Arnhem. Vermeld a.u.b. met hoeveel personen u wilt komen en of u naast elkaar wilt zitten. 

Onze deuren gaan open om 13.00 uur.  Het concert begint om 13.30 en duurt tot 14.30.

De toegang is weer gratis, met een collecte na afloop van het concert.

Met uw gulle bijdragen kunnen we in de toekomst weer mooie concerten organiseren!                  

Hiertoe zullen op 3 juli mandjes worden geplaatst bij de uitgangen van de Koepelkerk.

Mocht u liever geld willen storten dan kan dat op rekening nummer:                       

NL57 INGB 0006 2391 98 ten name van Stichting Muziekkoepel Arnhem

Vrij toegankelijke klassieke concerten op zaterdag in de Koepelkerk in Arnhem